الکل سنج

بومه سنج

بی یت فیلر

ترمومتر

رطوبت سنج

رنگ CG

لام

مگنت

بشر تفلونی

دوش و چشم شوی اضطراری

قطب نما مهندسی

کرنومتر

چینی آلات

گیره بانوا

یخ خشک

لامل

لوله هماتوکریسته

دماسنج رطوبت سنج محیط

مصل

دستکش لاتکس

دستکش نوزوفیداسید

رک خشک کن

جعبه وزنه

شیلنگ سیلیکونی

اسیاتول

کاغذ ph

دماسنج لیزری

صوت سنج

دورسنج

دیتالاگر

چکش زمین شناسی

کاغذ صافی

یوار

کروزه نیلی

کاغذ تورنسل آبی / قرمز